ฉันไม่ทราบว่าฉันควรจะหัวเราะด้วยความชื่นชมยินดีหรือร้องไห้ด้วยความเห็นใจสำหรับทุกคน …

ฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะหัวเราะด้วยความชื่นชมยินดีหรือร้องไห้ด้วยความเห็นอกเห็นใจต่อหนังสือ "ที่แก้ไขแล้ว" เหล่านี้ทั้งหมด ดูเหมือนว่าหนังสือเล่มหนึ่งจะทำลายหนังสือเล่มนี้บ้าง ในทางกลับกันฉันรู้ว่าถ้าฉันอยู่ที่นั่นจริงๆฉันอยากอ่านหน้า * หนึ่ง * ติดกับผนังและกระดูกสันหลังหนังสือแต่ละเล่มแทน ฉันไม่สามารถยืนพิมพ์คำ (Original Pinner Comment: Bookstore Cafe – ฉันจะไปที่นี่บ่อยๆ)

Source by taimdala
SBOBET
SBOBET
SBOBET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *