ฉันได้เรียนรู้ที่จะปล่อยวาง เหมือนเสียงสะท้อนจากเถ้า ผ่านการละทิ้งที่สูง …

SBOBET http://www.sbobet888888.com
SBOBET https://sbobet88888888.com
SBOBET https://www.sbobetmember.com

ฉันได้เรียนรู้ที่จะปล่อยวาง
เหมือนเสียงสะท้อนจากเถ้า
ผ่านบ้านร้าง –
เป็นเพียงคุณเท่านั้นที่รู้♡
.
.
.
.
#akcelek #amandacelek #amandacelekpoetry #poetry #proem #poetrysociety #poetsofinstagram #writersofig #writersofig #writerofigstagram # การถ่ายภาพ #poetryofinstagram # การถ่ายภาพ

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *